• پشتیبانی
  • 09194192929

توجه داشته باشید با خرید هر آزمون تنها یک بار می‌توانید در آن آزمون شرکت نمایید و پس از تکمیل آزمون و زدن دکمه مشاهده تفسیر نتیجه ثبت و برای شما نمایش داده خواهد شد. (لذا برای تکرار آزمون، نیاز به پرداخت مجدد است)


پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی نوجوانان
مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) توسط پاکلک و ویدک (۲۰۰۸) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۲۸ گویه است که نگرانی‌ها، ترس‌ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیت‌های اجتماعی مختلف، مانند تعامل با دوستان و تعامل در مدرسه اندازه‌گیری می‌کند.
تعداد سوال: 28 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی
مقیاس اضطراب اجتماعی جسمانی توسط هارت، لیری و ریجسکی (۱۹۸۹) به منظور ارزیابی میزان مضطرب شدن افراد به هنگام مشاهده یا ارزشیابی سایرین از بدن آن‌ها طراحی شد.
تعداد سوال: 12 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی
پرسشنامه تصمیم‌گیری عمومی در سال ۱۹۹۵ توسط اسکات و بروس به منظور ارزیابی شیوه‌های تصمیم‌گیری و بر اساس نظریه سبک‌های تصمیم‌گیری طراحی شد.
تعداد سوال: 25 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت
پرسشنامه استفاده وسواسی از اینترنت توسط میرکرک و همکاران (۲۰۰۷) طراحی شده است. این مقیاس شامل ۱۴ گویه است که زیر مقیاس‌ها بر اساس ملاک‌های DSM-IV برای سوءمصرف مواد طراحی شده است.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افسردگی سالمندان
پرسشنامه افسردگی سالمندان
پرسشنامه افسردگی سالمندان به وسیله یاساواگیو و همکاران (۱۹۸۲) ساخته شده است و ۱۵ گویه دارد. دارای یک فرم ۳۰ گویه‌ای و یک فرم ۱۵ گویه‌ای است. سه گروه مبتلا به افسردگی متوسط، مبتلا به افسردگی شدید و افراد سالم را از یکدیگر متمایز می‌کند.
تعداد سوال: 15 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه استرس ادراک شده
پرسشنامه استرس ادراک شده
مقیاس استرس ادراک شده (PSS) توسط کوهن (۱۹۸۳) به منظور ارزیابی میزانی که فرد موقعیت‌های زندگی را استرس‌زا ارزیابی می‌کند، طراحی شده است.
تعداد سوال: 14 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
پرسشنامه احساس فشار روانی مارکهام
پرسشنامه احساس فشار روانی در سال ۱۹۹۲ توسط اورسولا مارکهام به منظور سنجش تنیدگی روانی و هیجانی ناشی از فشارزاهای محیطی با ۳۶ سؤال دو گزینه‌ای (بلی ـ خیر) تدوین گردید.
تعداد سوال: 36 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان
مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان
کاستندا، مک‌کندلس و پالرمو (۱۹۶۵) پرسشنامه فرم کودکان را برای سنجش مقیاس اضطراب آشکار (CMAS) تهیه نمودند. این مقیاس شامل ۴۲ گویه مربوط به اضطراب و ۱ گویه دیگر به عنوان دروغ‌سنج بود. رینولدز و ریچموند (۱۹۷۸) مقیاس CMAS را از طریق حذف برخی از گویه‌ها، اضافه نمودن برخی دیگر و تغییر ترتیب گویه‌ها مورد تجدیدنظر قرار دادند و هنجار جدیدی از این مقیاس ارائه نمودند.
تعداد سوال: 37 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر
مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر
مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر در سال ۲۰۰۲ توسط کوتچر پس از اجرا روی ۱۷۱۲ نفر از دانش‌آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان ساخته شد.
تعداد سوال: 11 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
پرسشنامه افکار اضطراب سخنرانی
ادراک فرد نقش مهمی در گسترش، پایداری و درمان اضطراب سخنرانی دارد. کو و همکاران (۲۰۰۴) بر این باورند که در حال حاضر ابزارهای کمی وجود دارند که بتواند افکار مرتبط با اضطراب سخنرانی را ارزیابی کند.
تعداد سوال: 23 عدد
زمان تقریبی: ۸ دقیقه
رایگان
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر
مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7) در سال ۲۰۰۶ توسط اسپیزر, کرونک, ویلیامز و لوه طراحی و ساخته شد. مقیاس اختلال اضطراب فراگیر از جمله بهترین ابزارهایی که برای سنجش این اختلال طراحی شده است.
تعداد سوال: 7 عدد
زمان تقریبی: ۵ دقیقه
رایگان
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگي بك بـه طـور گسترده‌اي براي ارزيابي شدت افسردگي در بيماران با تشخيص روانپزشكي و همچنـين بـراي بيماريـابي در جمعيـت بهنجار, به كار گرفته شده است. پرسشنامه افسردگي بك به منظور سنجش بازخوردها و نشانه‌هاي فراوانـي كـه بيمـاران افسـرده نشـان مـي‌دهنـد, ساخته شده است
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس افسردگی زونگ
مقیاس زونگ (SDS) توسط ویلیام زونگ در سال ۱۹۶۵ انتشار یافت و پس از انتشار تحقیقات بسیاری در آمریکا و سایر کشورهای دنیا برای بررسی روایی و پایایی آن انجام گرفت. مقیاس تجدید نظر شده زونگ در مطالعات کلینیکی و بین فرهنگی و در مطالعات شیوع افسردگی در جمعیت طبیعی بکار گرفته می‌شود.
تعداد سوال: 20 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب خصیصه‌ای-موقعیتی اشپیلبرگر
پرسشنامه اضطراب موقعيتي – خصيصهاي اشپيلبرگر يك وسيله خودسنجي است كه به طور گسـترده‌اي بـه كـار رفتـه است. اين پرسشنامه شامل دو مقياس روانسنجي خودسنجي جداگانه براي انـدازه‌گيـري دو مفهوم متمايز، اما وابسته با اضطراب است.
تعداد سوال: 40 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
15,000 تومان
مقیاس  اضطراب وجودی گود
مقیاس اضطراب وجودی گود
این مقیاس را لورنس و کاترینا گود در سال ۱۹۷۴ در ۳۲ ماده ساخته‌اند. این مقیاس در حقیقت برای سنجش میزان اضطراب‌های وجودی, از جمله, مرگ, تنهایی, گناه, پوچی و بی‌معنایی در زندگی ساخته شده است که اضطراب را به صورت دو ارزشی می‌سنجد.
تعداد سوال: 32 عدد
زمان تقریبی: ۱۵ دقیقه
رایگان
پرسش‌نامه افکار خودآیند (ATQ)
پرسش‌نامه افکار خودآیند (ATQ)
پرسش نامه افکار خودکار در سال ۱۹۸۰ توسط هولون و کندال (۴۲) تهیه شده است. این پرسشنامه برای ارزیابی فراوانی اظهارات منفی خودآیند درباره خود به منظور ارزیابی شناختی خودافشایی در افسردگی ساخته شده است.
تعداد سوال: 30 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
رایگان
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس
مقیاس افسردگی اضطراب استرس )DASS الویباند و الویباند, 1995 )یک آزمون 21 سئوالی است که علائم افسردگی, اضطراب و استرس را در مقیاس چهار درجه‌ای از نمره 0 تا 3 می سنجد. این آزمون از سه زیرمقیاس افسردگی, اضطراب و استرس تشکیل شده است.
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
10,000 تومان
آزمون اضطراب بک
آزمون اضطراب بک
پرسشنامه اضطراب بک (BAI) که نام انگلیسی آن Beck Anxiety Inventory است توسط آرون تی بک و همکارانش در سال ۱۹۸۸ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۱ گویه است که علایم اضطراب را فهرست کرده است و بیشتر به چک لیست شباهت دارد.
تعداد سوال: 21 عدد
زمان تقریبی: ۱۰ دقیقه
10,000 تومان
اضطراب مرگ تمپلر
اضطراب مرگ تمپلر
مقیاس اضطراب مرگ تمپلر برای اندازه‌گیری اضطراب مرگ است که بیشترین کاربرد را در نوع خود دارد. این مقیاس، پرسشنامه‌ای خود اجرایی مشکل از پانزده پرسش بلی-خیر است.
تعداد سوال: 15 عدد
زمان تقریبی: ۷ دقیقه
5,000 تومان